Una nova via de comunicació

És una nova via de comunicació de l’Associacióque se suma a les Xarxes Socials oficials (Facebook, Instagram i Twitter), així com l’enviament de Newsletter de manera periòdica.

Es tracta del canal informatiu mitjançant l’aplicació WhatsApp que ens permetrà tenir-vos informats de forma instantània i constant de totes aquelles iniciatives, esdeveniments i noticies que per part de la Junta i la Comissió tècnica es consideri important.

Aquest canal és molt àgil i eficaç, pràcticament tothom el fa servir diàriament i creiem que pot ser una molt bona eina per a l’Associació i els seus associats. En aquest canal només és rebran comunicacions oficials per part de l’Associació, no serà un canal bidireccional.

Tots els socis/es que en el seu moment heu facilitat el vostre número de mòbil a l’hora de fer la inscripció com associats de l’ACIT, quedareu inscrits automàticament al canal, entenent així que doneu el permís per formar part de l’eina i per tant rebre les comunicacions corresponents.

Si pel contrari, no voleu formar part del canal, només cal que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic a l’adreça: acit@acitbegur.com 

En el cas que no ens comuniqueu res, entendrem que accepteu que donada la condició d’associats us podem inscriure automàticament en aquesta nova eina de comunicació.

IMPORTANT: En qualsevol moment podreu exercir el vostre dret de donar-vos de baixa seguint les instruccions següents:

Enviar un correu electrònic a l’adreça: acit@acitbegur.com

*Assumpte: BAIXA CANAL WHATSAPP
*Cos del missatge:

BAIXA CANAL WHATSAPP – NIF I NOM DEL NEGOCI – NÚMERO DE MÒBIL

 

Si qualsevol dels associats no ha facilitat mai un número de mòbil o vol indicar un altre número perquè el podem subscriure al canal, ens pot remetre un correu electrònic a l’adreça: acit@acitbegur.com indicant:

*Assumpte: ALTA O MODIFICACIÓ CANAL WHATSAPP
*Cos del missatge:

ALTA O MODIFICACIÓ CANAL WHATSAPP – NIF I NOM DEL NEGOCI – NÚMERO DE MÒBIL

Una vegada rebut aquest correu electrònic es procedirà a la inscripció al nou canal o a la modificació.