Què és la comissió?

L’Objectiu de la Comissió Futur Begur de l’ACIT, composta per associats multisectorials, és reflexionar sobre les conclusions extretes d’estudis publicats relacionats amb el comerç i el turisme a Begur, i fer partícip a l’Ajuntament i al poble de Begur de quins temes ens preocupen i quines línies creiem que serien interessants de seguir.

Les principals línies en les quals volem treballar, d’acord amb les conclusions dels documents abans esmentats, es podrien resumir en: sostenibilitat, desestacionalització i ajudes per mantenir e incrementar la població i el consum.

L’Informe es va presentar l’abril del 2020 a l’Ajuntament de Begur amb l’objectiu de crear una Taula de treball oberta a la població i amb la inclusió d’un dels grups polítics per desenvolupar els punts que es considerin adients.

RESPONSABLE DE LA COMISSIÓ:

Sandra Bisbe.

 

INTEGRANTS:

Rosa Tarrés, Rosa Gironés, Luc Bijou, Marc Carreras i Sandra Bisbe.

Objectius i reptes

Revisar els informes i analitzar què s’ha complert i què no, avaluar la situació actual i marcar les noves línies de treball, treballant en equip en tot moment amb l’Ajuntament de Begur.

Informe comissió futur begur

L’informe que acompanya a aquest document, és un informe que la Comissió Futur Begur.

ASSESSORAMENT A L’AJUNTAMENT

Assessorament a l’ajuntament de Begur i
l’associació de comerç i turisme.

Pla estratègic de Turisme de Catalunya Volum I i II

Balanç d’execució i desplegament del PETC i PMTC.