Mecenatge Festival Internacional de Cinema de Begur

Informació personal

Avantatges de la participació al mecenatge del Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur 2019:

Mecenatge a partir de 100€: 1 abonament de 3 mesos per al Cinema  de Begur per a 2 persones.

Mecenatge a partir de 250€: 1 abonament de 6 mesos per al Cinema  de Begur per a 2 persones.

Mecenatge a partir de 400€: 1 abonament de 12 mesos per al Cinema  de Begur per a 2 persones + 2 entrades a les sessions del Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur que es triïn.

 

Per fer una donació offline, et demanem que segueixis aquestes instruccions:

Fer una transferència bancària amb el concepte 'Mecenatge Festival Internacional de Cinema de Begur + nom del donant'.
BANC SABADELL ES05 0081 0681 1100 0103 7408
LA CAIXA ES28 2100 0786 7602 0017 2227

AcitBegur

Totes les contribucions seran reconegudes amb gratitud i són deduïbles d'impostos.

Total donació: 5.00€